O.Solberg Thomsen prosjekterer og installerer alle typer sterk- og svakstrømsinstallasjoner.

SKAL DU BYGGE BOLIG?

Dersom du skal bygge bolig eller rehabliterer eksisterende bolig, er det flere ting dere bør vurdere før gjennomgang av installasjonen.

Dere bør stille følgende spørsmål:

 • Hva slags grunnoppvarming skal boligen ha? (varmekabler, panelovner, vedovn, vannvarme)
 • Hva slags form for varmestyring bør vi ha?
 • Hvordan ønsker vi og belyse de forskjellige rommene? (innfelte spotter, vegglamper, opplys, stålamper, strømsskinner)
 • Hvilke rom ønsker man lysdemping?
 • Hvor bør vi plassere utvendig belysning (innebygde spotter, vegglamper, stolper, nedgravde lamper)
 • Skal utelyse gå av og på automatisk? Bør utelyset være utkoblet deler av natten?
 • Hvor er det mest sannsynelig at TV-en kan bli plassert? Og hvor mange antenneuttak trenger vi?
 • Hvor skal vi få TV-signalene fra? (egen antenne, kabel-TV eller parabol)
  Plassering av stereoanlegg og plassering av høyttalere?
 • Hvor skal datamaskinen stå?
 • Blir internett tilkobling via teleuttak, ADSL eller fiber?
 • Hvor omfattende brannvarsling ønskes? (detektor i alle rom, oppkobling til brannvesenet)
 • Skal vi sikre oss med en innbruddsalarm?
 • Skal vi ha vanlige hvite brytere, stikk o.l. i alle rom? Eller skal vi noen i andre farger og design?

Håper disse tipsene kan hjelpe dere med å få en el-installasjon som er tilpasset deres ønsker og behov i dag og i framtiden.

O.SOLBERG THOMSEN har 24 timers vaktservice på tlf. 56141705

O.SOLBERG THOMSEN prosjekterer og installerer alle typer sterk- og svakstrømsinstallasjoner.

Våre prosjektledere gir råd når det gjelder:

– Lys og varme

– Styringssystemer

– Enøk

– Nødlys og brannvarsling

– Tele og datanett

– Antenneanlegg

– Sikkerhet, innbrudd og adgangskontroll

INDUSTRI

For kundene kan driftsstans, feil og mangler være kritiske faktorer som koster mye penger.

Å inngå serviceavtale med O.SOLBERG THOMSEN vil gi kundene en maksimal driftssikkerhet. En serviceavtale omfatter også internkontroll på det elektriske anlegget, som er lovpålagt byggeiere av myndighetene.

Rehabilitering

Alle bygg må til enhver tid tilpasses brukernes behov. Våre prosjektledere gir gode råd i forbindelse med rehabilitering i alle slags næringsbygg.

Service og vedlikehold

O.SOLBERG THOMSEN tilbyr internkontroll og serviceavtaler til alle sine kunder for å tilfredsstille lovverkets strenge krav for at el-anlegget er i forskriftsmessig stand

INTERNKONTROLL VIRKSOMHETER

For å sikre et godt arbeidsmiljø og å holde de tekniske installasjoner i orden skal alle virksomheter arbeide systematisk med HMS (Helse,- miljø- og sikkerhet)

Virksomhetens internkontroll skal også sørge for at elektriske installasjoner og elektrisk utstyr er i orden slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller eiendom. For å nå dette målet må virksomheten regelmessig kontrollere sitt elektriske anlegg og det er her vi som elektroinstallatør kommer inn i bildet. Det bør brukes elektrofagfolk til å gjennomføre denne kontrollen. Vi kan etablere et enkelt system som inneholder sjekklister og en handlingsplan som beskriver hvilke feil/mangler som må utbedres.

En god måte å gjøre dette på er å bruke systemet IK- Elektro som ivaretar alle myndighetskrav til ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg og inneholder: systembeskrivelse (systemhåndbok), sjekklister, vedlikeholdsplan, oversikt over kontroller m.m. Systemet er web-basert (men kan også brukes i papirversjon). IK-Elektro ivaretar kontroll av brannvarslingsanlegg, nødlysanlegg, innbruddsalarm og adgangskontroll.

Henvisning til Lovverk: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9 og Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7.

EL-KONTROLL BOLIGER

El-kontroll på Askøy, Sotra og Stor Bergen

Det er altfor mange branner i Norge som har elektrisk årsak. Både myndigheter og forsikringsselskaper anbefaler regelmessig kontroll av de elektriske installasjoner.

Forsikringsselskapene krever kontroll hvert femte år og det gir cirka 20 % avslag i premien, (sjekk avtalebetingelser med ditt selskap). En slik kontroll er en grundig gjennomgang av hele anlegget der vi sjekker sikringer/jordfeilbrytere, kartlegger om anlegget er overbelastet og ser etter skader på ledninger og elektrisk utstyr. Ved en slik kontroll vi du også få tips og råd om oppgradering av anlegget for å øke sikkerheten ytterligere f. eks om TV og datautstyr er sikret med overspenningsvern. Vi tester også røykvarslere og gir informasjon om sikker bruk av elektrisk utstyr.
O. SOLBERG THOMSEN har Nemko-sertifisert personell for kontroll av elanlegg i boliger (NEK 405-2-2).

Solberg Thomsen stiller med elektoinstallatør på Askøy, Sotra og i Bergen til din El- kontroll. Ta kontakt i dag.

ALARM

Solberg Thomsen har en rekke alarmsystemer å velge mellom, både når det gjelder brannalarmer og innbruddsalarmer til bedrifter og privatboliger. Vi leverer og monterer alarmer i Askøy, Sotra og Stor-Bergen

60-70 personer omkommer i boligbranner hvert år, og antall innbrudd øker stadig. Dette gjelder ikke bare storbyene, men er en tendens over hele landet. Er du smart, kan du beskytte deg selv og dine medboere/medarbeidere før det er for sent. De fleste tenker at det er liten sjanse for at det hender akkurat dem, men jo flere som tenker slik, jo større blir sjansene for at noen av akkurat disse blir rammet. “Bedre føre var, enn etter snar”, lyder ordtaket. Vær smart – la din lokale elektriker hos SOLBERG THOMSEN i områdene rundt Askøy, Sotra og Stor-Bergen montere brannalarmen for deg. Solberg Thomsen har en rekke alarmsystemer å velge mellom, både når det gjelder brannalarmer og innbruddsalarmer til bedrifter og privatboliger.

SOLBERG THOMSEN leverer alarmer og utstyr fra blant andre Eltek, Autronica Tyco og Connect til alle våre kunder på Askøy, Sotra og i Stor-Bergen.

BRANNALARM

O.SOLBERG THOMSEN kan levere konvensjonelle og analoge adresserbare brannalarmsystem. Vi vi kan levere anlegg fra produsenter som Eltek (bildet), Autronica og Tyco. Med Eltek har vi et spesielt samarbeid som muliggjør komplette leveranser. Dvs. at vi leverer, monterer, setter i drift og håndterer all service. Vi har også det meste av reservedelsutstyr på lager.