El-Kontroll

Vi har lang erfaring i utførelse av el-kontroller for både privat- og bedriftskunder på Askøy og i Bergen. Sjekken gjennomfører vi på en rask og effektiv måte. En el-kontroll fra våre elektrikere omfatter en grundig gjennomgang av hele anlegget der vi sjekker sikringer/jordfeilbrytere, kartlegger om anlegget er overbelastet og ser etter skader på ledninger og elektrisk utstyr. Ta kontakt her om du ønsker en el-kontroll av ditt elektriske anlegg.

Hvorfor bør du utføre el-kontroll?

Forsikringsselskaper og myndigheter anbefaler at det foretas kontroll av det elektriske anlegget hvert femte år. Ved å følge denne anbefalingen er det også en forsikringsgevinst inne i bildet. Man kan nemlig kunne få opptil 20 % rabatt i året på boligforsikringen ved å utføre en el-kontroll av slik hyppighetsgrad.

Det kan også være lurt å utføre en elektrisk kontroll før man eventuelt skal selge bolig. Man vil da ha sitt på det rene om kjøper noen gang skulle komme med innvendinger eller lignende relatert til dette, ved en senere anledning.

Når vi utfører en en el-kontroll for deg, vi du også få tips og råd om oppgradering av anlegget for å øke sikkerheten ytterligere, eksempelvis om TV og datautstyr er sikret med overspenningsvern. Vi tester også røykvarslere og gir informasjon om sikker bruk av elektrisk utstyr. O. Solberg Thomsen har Nemko-sertifisert personell for kontroll av el-anlegg i boliger (NEK 405-2-2).

Norske husstander og bedrifter er i dag altfor dårlige på å kontrollere om elektriske anlegg og installasjoner er av standarden som det bør være på. Vi opplever dessverre regelmessige eksempler på branner som har utspring i elektriske årsaker. Faktisk er feil på eller ved bruk av elektrisk utstyr skyld i over halvparten av boligbranner hvert år. Slike tall er alene grunn nok til å foreta en el-kontroll i ditt bygg med jevne mellomrom.

Vi tilbyr el-kontroll til kunder på Askøy, Sotra og i Bergen. Vær på den sikre siden, og få en inngående sjekk av ditt elektriske anlegg utført av fagfolk i dag!

Vi gjennomfører en inngående el-kontroll på en rask og effektiv måte!

Lurer du på noe?Vi kan svare på de fleste spørsmål innenfor el-kontroll. Send oss en mail via vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt så snart som mulig.Ta kontakt