Internkontroll

Internkontroll for virksomheter

For å sikre et godt arbeidsmiljø samt å holde tekniske installasjoner i orden skal alle virksomheter arbeide systematisk med HMS (Helse,- miljø- og sikkerhet)

Virksomhetens internkontroll skal også sørge for at elektriske installasjoner og elektrisk utstyr er i orden slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller eiendom. For å nå dette målet må virksomheten regelmessig kontrollere sitt elektriske anlegg og det er her vi som elektroinstallatør kommer inn i bildet. Det bør brukes elektrofagfolk til å gjennomføre denne kontrollen. Vi kan etablere et enkelt system som inneholder sjekklister og en handlingsplan som beskriver hvilke feil/mangler som må utbedres.

En god måte å gjøre dette på er å bruke systemet IK- Elektro som ivaretar alle myndighetskrav til ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg og inneholder: systembeskrivelse (systemhåndbok), sjekklister, vedlikeholdsplan, oversikt over kontroller m.m. Systemet er web-basert (men kan også brukes i papirversjon). IK-Elektro ivaretar kontroll av brannvarslingsanlegg, nødlysanlegg, innbruddsalarm og adgangskontroll.

Henvisning til Lovverk: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9 og Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7.

Kontakt ossSend en mail via vårt kontaktskjema, så kontakter vi deg igjen så snart som mulig.Kontakt oss