Næringsbygg nærmest halverte energiforbruket: Hvordan?

Næringsbygg nærmest halverte energiforbruket: Hvordan?

Jæren Sparebank økte antall arbeidsplasser med nesten 30 prosent. Samtidig nærmest halverte de energiforbruket i bygget.

– Etter rehabilitering har vi spart 48 prosent energi. I tillegg har vi økt antall arbeidsplasser fra 38 til 54. Så hvis en ser på energiforbruket per ansatt så har det gått betydelig ned i forhold til antall ansatte, forteller Geir Magne Tjåland, administrerende banksjef i Jæren Sparebank.

Så hvordan få et mer energieffektivt bygg?

Effektiv oppvarming

Når det skal installeres varme i et næringslokale er det flere faktorer som spiller inn på hva man faktisk har lov til å installere. Dette er noe EL-PROFFEN-elektrikerne kan.

– I dette prosjektet ble det valgt panelovner. Det gjorde vi fordi panelovner tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), sier Andreas Lundh som er daglig leder i Miljø Elektro.

I tillegg til at regelverket følges er det også flere fordeler med å ha panelovner.

Les mer om panelovner

– Hovedfordelen med elektrisk oppvarming er at investeringskostnaden er mye lavere en alternative oppvarmingskilder, forteller Lundh og legger til:

– Det som også er bra med panelovner er at man har en effektiv varmekilde som er rask og enkel å regulere. På den måten varmer det når man trenger det, slik at man får et behagelig innemiljø.

Systemer som spiller på lag

Enkelt sagt så setter KE Automasjon inn en digital hjerne som snakker med alle systemene og får dem til å spille på lag med hverandre. Ønsker man å rehabilitere eller sette inn varme i et bygg, må varmen spille på lag med andre systemer i bygget for å oppnå et optimalt energieffektivt bygg.

– Det kan være kjøling og ventilasjon, og da er det svært viktig at disse spiller på lag. Slik at du ikke risikerer at varmen og kjølingen står på samtidig, sier daglig leder i KE Automasjon Thomas Liland-Vik.

Miljø Elektro hadde den totale leveransen av elektropakken hos Jæren Sparebank, mens KE Automasjon leverte SD-anlegget. Et samspill mellom de to EL-PROFFEN-medlemmene resulterte i et optimalt elektrisk anlegg som førte til et svært energieffektivt bygg.

KE Automasjon samarbeider også med andre EL-PROFFEN-medlemmer over hele landet.